Služby

Služby


Pri poskytovaní služieb realizujeme nielen samotnú činnosť prenájmu alebo predaja, poskytujeme aj priamo nadväzujúce služby (poradenstvo, právny servis, notársku úschovu, vinkuláciu Kúpnej ceny v banke, šetrenie prípadu, poradenstvo v oblasti daní a hypotekárnych úverov….).

ZABEZPEČÍME VÁM:

  • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  • Poradenská činnosť pri predaji a kúpe nehnuteľností,  prevody nehnuteľnostírp
  • Obhliadky nehnuteľností so záujemcami , rokovanie so záujemcami
  • Inzertnú činnosť, umiestnenie ponuky na trhu nehnuteľností
  • Zabezpečenie listov vlastníctva, snímok z katastrálnej mapy
  • Zabezpečenie geometrických plánov
  • Vypracovanie zmlúv :kúpnopredajných, nájomných, budúcich, záložných
  • Vypracovanie súdno – znaleckých posudkov
  • Asistencia pri odovzdávaní a preberaní nehnuteľnosti